Υπηρεσίες για οδοντιάτρους

OPSIS Panoramic 2
Add Your Tooltip Text Here

Πανοραμικές ακτινογραφίες

Η OPSIS Γναθοπροσωπική Διαγνωστική διασφαλίζει ότι οι πανοραμικές ακτινογραφίες πληρούν υψηλά ποιοτικά πρότυπα, παρέχοντας αξιόπιστες απεικονίσεις χωρίς ανάγκη επανάληψης. Επιπλέον, προσφέρονται περιακρορριζικές ακτινογραφίες χωρίς επιπλέον κόστος, εστιάζοντας στη λεπτομέρεια για την ακριβέστερη διάγνωση των δοντιών. Οι πανοραμικές ακτινογραφίες παραδίδονται σε ηλεκτρονική ή εκτυπωμένη μορφή για άμεση χρήση από οδοντίατρο και ασθενή.

Πλήρης σειρά ενδοστοματικών ακτινογραφιών

Η πλήρης σειρά Ενδοστοματικών Ακτινογραφιών αποτελείται από 18-20 ενδοστοματικές ακτινογραφίες που απεικονίζουν όλα τα δόντια της άνω και της κάτω γνάθου. Οι οδοντίατροι συνήθως τη ζητούν όταν υπάρχει ανάγκη για μία πολύ λεπτομερή εξέταση των δοντιών και του οστού των γνάθων. 

Add Your Tooltip Text Here
Add Your Tooltip Text Here

Υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT)

Η τομογραφία αντιπροσωπεύει σημαντική εξέλιξη στην οδοντιατρική διάγνωση, επιτρέποντας τρισδιάστατη απεικόνιση με πολύ λεπτές τομές (80μm) για πρώιμη ανίχνευση βλαβών. Είναι κρίσιμη σε πολύπλοκες επεμβάσεις και θεωρείται το πιο χρήσιμο εργαλείο σε ποικίλες οδοντιατρικές εργασίες. Η λεπτομερής αυτή απεικόνιση επιτρέπει την επιλογή συγκεκριμένων περιοχών, ανάλογα με τις ανάγκες του οδοντίατρου, από μικρές περιοχές έως ολόκληρη την κεφαλή του ασθενούς. Οι τομογραφίες μαζί με τον viewer αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή σε DVD.

Συγκριτική τομογραφία (Superimposition)

Η συγκριτική τομογραφία επιτρέπει στον οδοντίατρο να αξιολογήσει την πρόοδο της θεραπείας σε διάφορα χρονικά σημεία, επιτρέποντας συγκριτική ανάλυση εικόνων για να διαπιστώσει αλλαγές στη δομή και τη θέση των οδοντικών και οστικών στοιχείων. Αυτό επιτρέπει στον οδοντίατρο να κατανοήσει καλύτερα την εξέλιξη της θεραπείας και να το μοιραστεί αποτελεσματικά με τον ασθενή.

Fram2Fram2V2
Add Your Tooltip Text Here

Κεφαλομετρική ακτινογραφία

Στην OPSIS γναθοπροσωπική διαγνωστική, επικεντρωνόμαστε στη σωστή προετοιμασία της κεφαλομετρικής ακτινογραφίας, εξασφαλίζοντας ότι πληρεί όλες τις παραμέτρους / ανατομικά σημεία αναφοράς. Αυτό επιτρέπει την αξιοποίηση της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον ορθοδοντικό οδοντίατρο και εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή εικόνα του ασθενή.

Χειρουργικοί οδηγοί οδοντικών εμφυτευμάτων

Οι χειρουργικοί οδηγοί οδοντικών εμφυτευμάτων έχουν γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο για την ακριβή και αποτελεσματική τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Η διαδικασία σχεδιασμού και έγκρισης του σχεδίου θεραπείας εξασφαλίζει την συμμόρφωση προς τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή του χειρουργείου από τον θεράποντα οδοντίατρο.

Add Your Tooltip Text Here
Add Your Tooltip Text Here

Ενδοστοματική ψηφιακή αποτύπωση

Ψηφιακή ενδοστοματική αποτύπωση σκληρών και μαλακών ιστών με ενδοστοματικό σαρωτή 3Shape TRIOS από εξειδικευμένο προσωπικό, με σκοπό την παραγωγή αρχείων σε μορφή STL ή DCM.  Τα αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή χειρουργικών οδηγών (implant planning and guide design), σχεδιασμού ορθοδοντικής θεραπείας με αόρατους νάρθηκες (Invisalign, clear aligners), ψηφιακό σχεδιασμό χαμόγελου (digital smile design) ή αρχικών εκμαγείων για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.

Η OPSIS γναθοπροσωπική διαγνωστική δραστηριοποιείται στον τομέα των οδοντιατρικών ακτινολογικών υπηρεσιών από το 2010.

Επικοινωνία

info@opsis-mfi.gr
+ 30 2310-281686
Αγίας Σοφίας 38, 546 22 Θεσσαλονίκη
Απόστολου και Γρηγορίου Ταβάκη 6, 570 01 Θέρμη
Φιλίππου Β’ 44, 501 00 Κοζάνη